بانک فصلی در گلد پس چیست و فرقش با تانک اصلی بازی چیه؟

تمامی پاداش ها و پاداش های دریافتی در قسمت چالش های فصلی را به این بانک منتقل کنید، در واقع نقش بانک فصلی مانن

توسط ATSHNEWS در 25 آبان 1400

تمامی پاداش ها و پاداش های دریافتی در قسمت چالش های فصلی را به این بانک منتقل کنید، در واقع نقش بانک فصلی مانند نقش مخزن و انبار دوم برای شما خواهد بود.

یکی از تاثیرات مثبت این تانک برای شما این است که درآمد شما را در جنگ ها و نبردها دو برابر می کند، مثلا اگر 200 هزار سکه از یک حمله به دست آورید، 200 هزار سکه دیگر به بانک فصلی شما می رود. غارتی که از هر نبرد بدست می آورید دو برابر می شود.

لازم به ذکر است که این مخزن دارای حجم و ظرفیت محدودی است که در حالت سطح نقره ای که به آن حالت عادی نیز می گویند می توانید پنج میلیون اکسیر بنفش و پنج میلیون طلا و پنجاه هزار روغن سیاه یا همان اکسیر سیاه ذخیره کنید. . .

یکی دیگر از ویژگی های مهم ذخیره مازاد بانک است، برای مثال اگر حجم مجاز مخزن اصلی شما چهار میلیون طلا در بازی باشد و پنج میلیون طلا در بانک فصلی خود داشته باشید، مثلاً با انتقال طلا از مخزن فصلی به اصلی خود. حجم مخزن اصلی شما به طور موقت به پنج میلیون افزایش می یابد، در این صورت هیچ طلا یا سکه ای گم نمی شود.

آخرین نکته مهم این است که اگر یک پست طلا یا همان کارت طلایی (گلد پس) خریداری کنید، تمام محدودیت های ذکر شده در بالا پنج برابر می شود، یعنی بیست و پنج میلیون طلا، بیست و پنج میلیون اکسیر بنفش و دویست، دویست و پنجاه میلیون اکسیر یا روغن سیاه خواهد بود.

آیا ارزش خرید بلیط طلایی را دارد؟ و چرا باید کارت طلایی داشته باشیم؟

تفاوت سطح نقره ای (حالت عادی) و سطح طلایی در مورد بازیکنان با پشت طلا به قدری زیاد است که بازیکنان تشویق به خرید بلیط طلا می شوند. مثلا با خرید گلد پس کلس به قسمت تقویت دسترسی خواهید داشت که در این صورت می توانید 3 برابر سریعتر و با هزینه کمتر نیروها و ساختمان های خود را ارتقا دهید.

این قابلیت تنها در صورت داشتن سطح طلایی (کارت طلایی) فعال می شود. در این صورت برخی از چالش ها فقط برای بازیکنانی است که دارای کارت طلایی کلش اف کلنز هستند و بازیکنان سطح معمولی (سطح نقره ای) به چالش ها و جوایز مرتبط با آن دسترسی نخواهند داشت. و موارد دیگر...

آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن