محتوای مقاله در ادامه

Leavitt معتقد است کسانی که جلبک تولید microcystin به عنوان یک عامل بازدارنده “مانند یک ماده شیمیایی هشدار: ‘دور ماندن از من سمی است. اگر شما مصرف من بود بد برای شما.’ “آن را يک سم او گفت: معنی آن را آسیب یک ارگانیسم کبد.

“آن را دریافت نمی کند از طریق (انسان) روده دیوار, مخاط روده, بسیار خوب, اما اگر آن را ندارد, آن را کاملا کشنده است. اگر شما در واقع آن را در جریان خون خود را از آن خواهد بود مانند گرفتن یک دوز از سیانید. از آن رو بالاتر مولکولی-سمیت از سیانید” Leavitt گفت.

انسان تمایل به تصویب سم از طریق سیستم های خود را, او گفت: با این حال مهم این است که برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض مزمن به microcystin.