Sask. پرس استانهای دیگر به ممنوعیت تغییر نام, جنسیت برای مجرمان

محتوای مقاله در ادامهتغييرات مقررات در فوریه ممنوع مردم به جرم های مختلف 20 جرائم جنسی از جمله تجاوز جنسی, جنس

توسط ATSHNEWS در 5 تیر 1399

محتوای مقاله در ادامه

تغييرات مقررات در فوریه ممنوع مردم به جرم های مختلف 20 جرائم جنسی از جمله تجاوز جنسی, جنسی, دخالت, پورنوگرافی کودکان, کودک برگشتاندن و زنای با محارم از تغییر نام خود را در ساسکاچوان.

مورگان به نام "بان کی مون حس مشترک."

"این یک موضوع ایمنی برای این که آنها می دانند که که فرد محکوم شده است که در گذشته" او گفت:.

اما مورگان قادر به می گویند که چگونه مشترک است برای مجرم به دنبال حوزه های قضایی با شل تر قوانین به راحتی تغییر نام آنها.

او گفت که او صحبت کرده است با همتایان خود در دیگر استانها و قادر به یادگیری است که "تعدادی از حوزه های قضایی دیگر به دنبال آن بودند و حمایت از این ایده است."

آخرین مطالب