هدرز پراید یورو 4 فولادی - اگزوز خودرو مشهد

این تغییرات هنوز این ماشین را تماما مناسب رانندگی جاده نمیکند، اما نسبت به قبل دوچندان چابک تر شده و همینطور

توسط ATSHNEWS در 10 اسفند 1400
این تغییرات هنوز این ماشین را تماما مناسب رانندگی جاده نمیکند، اما نسبت به قبل دوچندان چابک تر شده و همینطور در ارتفاع تابستان میتوانید براحتی از کولر استفاده کنید، بدون این که مثل گذشته نگران بالا رفتن دمای آب موتور باشید. مثل استعمال از حلقه و پیستون ریو و افزایش حجم موتور به ۱۵۰۰ سی سی ، همچنین استفاده از لوله های میانی اگزوز تیبا (قطر بیشتری و طراحی بهینه تر نسبت به اگزوز پراید) و در غایت به کارگیری از انباره عقب تیبا (قلاب ها و سر اگزوز باید به جهت کارگزاشتن روی پراید کمی تغییر تحول یابد) و … همچنین می بایست گفت که اکثری از افراد میباشند که به دنبال شیوهای به جهت ایجاد صدا از اگزوز خودروی خود هستند؛ بهترین راهحل برای همین اشخاص را میتوان به کار گیری از هدرز در نظر گرفت، البته بایستی گفت هدرز نمیتواند صدای چندان بلندی ایجاد کند، اما همان صدای تولیدی و کم را میتوان یکصدای خوشایند در حیث گرفت که نزد رانندگان بهویژه جوانان از دارای ویژهای برخوردار است. در هدرز برای هر سیلندر یک خروجی تعبیه شده میباشد تا پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی را اهمیت کمترین مقاومت در دیواره های مجرای خروجی از سیلندر بیرون کند. همانطور که گفته شد، نصب همین قطعه یک دستور آسان تلقی میشود، اما باید گفت طراحی که به جهت تولید قطعه هدرز پراید یورو 4 فولادی حرفهای مورد به کار گیری قرار میگیرد، ساده نیست؛ در طراحی این قطعه میتوان به صیقلی بودن آن اشاره کرد، همچنین باید گفت در ساخت و طراحی هدرز پراید یورو 4 فولادی از فلزهایی زیرا فولاد، آلیاژهای مختلف و استیل به کار گیری میشود، بهرهگیری از این قطعه منجر می‌گردد که گازهای سوخته شده از احتراق، حساس فشار و در مدتزمان مقداری از موتور خارج شود. هدرز را میتوان یک جایگزین به جهت مانیفولد خروجی پیشرانه بهحساب آورد که به استدلال هزینهی بالایی که دارد، کاهش توسط خودروسازان آیتم استفاده قرار میگیرد، اما از آن در طراحی خودروهای اسپرت و مخصوص مسابقه به کار گیری میگردد و حتی ممکن میباشد شما در ماشینهایی که نوع بالایی دارند، همین قطعه را بهصورت فابریک مشاهده کنید. هدرز پراید یورو 4 فولادی یک قطعه از اگزوز بهحساب میآید که می توان آن را جایگزین منیفولد چدنی فابریک موتور کرد که به عامل طراحی بهتری که برای آن در حیث گرفتهشده، کمتر مصرف سوخت و بهبود اقتدار خروجی موتور را در پی خواهد داشت. کارگزاری این قطعه بر بر روی اتومبیل های شهری همگانی نمی باشد و بیشتر زمانی بر بر روی ماشین شهری کارگزاشتن می‌گردد که فرد صاحب ماشین خواستار همین مسئله باشد، البته بعضا از موسسات ماشین نظیر بنز، بی ام و آئودی و دیگر برندهای اینچنینی برای طراحی ماشین های اسپرت خود، بهصورت فابریک از هدرز هدرز پراید انژکتوری استعمال میکنند. در ایجاد همین محصول از استیل ضد زنگ ۳۰۴ حیاتی طرز خم کاری دقیق به کار گرفته شده هست که با ساختار یکنواخت خود، موجب خروج آسان خیس گازهای آلاینده، ارتقا قدرت و تنفس خوب تر پیشرانه اتومبیل می شود. چنانچه شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم هدرز تقویت پراید لطفا از سایت ما دیدن کنید.
آخرین مطالب