آشنایی با کاربردهای نیترات پتاسیم - ایمنی و خطرات

در مقیاس صنعتی، با یک واکنش جایگزینی دوگانه در بین سدیم نیترات و پتاسیم کلرید می اقتدار به ساخت ماده آیتم حیث

توسط ATSHNEWS در 1 فروردین 1401
در مقیاس صنعتی، با یک واکنش جایگزینی دوگانه در بین سدیم نیترات و پتاسیم کلرید می اقتدار به ساخت ماده آیتم حیث دست یافت. نیترات پتاسیم یک ماده فعال متداول هست که در خمیر دندان اثر ضد آلرژی تولید می کند. اصلی وجود آن که نیتروژن در هوا وجود داراست البته تا هنگامی که به وسیله باکتریهای خاک به شکل یک مادهی قابل جذب (نیترات و آمونیوم) برای گیاه تبدیل نشود، گیاه نمیتواند از آن بهره ببرد. همچنین مهم دقت به نسبت 1 به 3 نیتروژن به پتاسیم، گیاه میتواند در طول فصل رشد، از نیتروژن به رخ قابل جذب به کارگیری بکند. همچنین کشاورزان معمولا همین کود را در طول فصل رشد یا در خاک و یا این که از طرز سیستم آبیاری به کارگیری میکنند. این کود را در همگی مراحل رویش گیاه و برای عمده فضای سبز میوه، محصولات صیفی، نیشکر و کشتهای گلخانهای میتوان استعمال کرد. به طور کلی در دورهی زایشی، نیاز گیاه به پتاسیم و ازت به ترتیب ارتقا و کمتر مییابد اما همین کمتر نیاز به مصرف ازت در گیاه، نباید منجر شود که مصرف ازت در آن به صفر برسد؛ از طرفی زیرا کود پتاسیم نیترات حاوی ازت هست و نسبت آن به پتاسیم 1 به 3 است، بهترین گزینه برای گیاه در این زمان می تواند باشد. همانطور که میدانید، دو عنصر پتاسیم و نیترات به دلیل برداشت مضاعف به وسیله گیاه، عناصری هستند که می بایست در ارتفاع دورهی رشد گیاه، همواره به مقدار کافی وجود داشته باشند. گاهی کود پتاسیم نیترات برای تحریک فرآیندهای فیزیولوژیکی یا این که غلبه بر کمبودهای مواد غذایی گیاه، به شکل یک محلول، بر بر روی شاخ و برگ گیاهان پاشیده میشود. از طرف دیگر میان 1/0 تا 2 % از پتاسیم موجود در خاک، قابل دسترس است؛ همین پتاسیم به شکل حل شده در مخلوط خاک قرار دارد و در مبادلات میان خاک رس و مواد ارگانیک مراقبت میشود. در بین 90 تا 98 درصد از پتاسیم موجود در خاک، در مواد معدنی غیرمحلول وجود دارااست که در برابر تجزیهی شیمیایی مقاومت میکنند. یکی از بزرگترین مزیتهایی که کود پتاسیم نیترات دارد، تأمین میزان پتاسیمی می باشد که گیاه در هر عصر به آن نیاز دارد. از دیگر مزیتهای وجود پتاسیم در این کود، ارتقاء مقاومت گیاه نسبت به خشکی، شوری و آفات میباشد که خود امتیاز ویژهای به حساب میآید. تابحال مضاعف پیش امده که میزان زیاد نیترات پتاسیم در لابراتوراها سبب ساز انفجارهای وحشتناکی شده است. ذکر همین نکته اهمیت می باشد که پتاسیم نیترات ایجاد شده مهم هر مورد از فرایندها دارای خواص یکسانی می باشد که این دستور هم سبب ساز محبوبیت همین کود است. درصورتیکه شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در گزینه پتاسیم سیترات قیمت لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.