هدرز موتور B3 (پراید قدیم) - سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر شالوده ظاهری که دارند، در دستههای مختلف دستهبندی کرد، بنابراین کمپانی تولید کننده بایستی

توسط ATSHNEWS در 10 اسفند 1400
هدرز ها را می توان بر شالوده ظاهری که دارند، در دستههای مختلف دستهبندی کرد، بنابراین کمپانی تولید کننده بایستی اساسی توجه به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک دسته از همین قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را میتوان در سه مدل کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی اهمیت توجه به موضوعاتی چون ارتقا توان هدرز، توجه به میزان آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی هست که برای ارتقا شتاب و اقتدار ماشین آیتم به کارگیری قرار میگیرد ، به جهت این‌که بتوانید غایت راندمان را از اتومبیل پراید دریافت کنید همین آیتم یکی از از موارد ضروری میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی است که تراز آن صیقلی نمی باشد و زبر و ناصاف نیز به حیث میرسد، از همین جهت در هنگام خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، اما از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از نحوه خمکاری به کارگیری شده است، تراز آن صاف و صیقلی دیده می‌شود و به همین دلیل خروج گازهای آلاینده به بهترین شرایط ممکن حادثه میافتد. اگر بخواهیم در ارتباط اهمیت طراحی این قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که همین قطعه سطحی کاملا صاف و صیقلی دارد، چرا که درصورتیکه اینچنین نباشد و بر بر روی مرحله آن زبری دیده شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، براین اساس ایجاد و طراحی این قطعه را میتوان یک عمل طاقت فرسا و نیازمند به علم اختصاصی در لحاظ گرفت. در یک تعریف و تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همچنین تقویت موتور در نظر گرفت که در وقتی که قیمت اتومبیل بالا می‌رود و اشخاص توانایی خرید کردن یک خودرو پرقدرت و دارای کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن می‌کنند که کارگزاری این قطعه سبب بروز ویژگیهای مختلفی در ماشین هم میشود. چنانچه در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز به کارگیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اساسی شتاب و عملکرد بهتری از خودرو بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه با طراحی و ساخت این قطعه کلیدی دارد، دوران و هزینهای میباشد که شما باید برای آن در لحاظ بگیرید، تولید هدرز را می توان یک پروسه وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این استدلال اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که باید بهصورت جداگانه بر روی اتومبیل نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کارگیری نمیکنند. همین دو قطعه از لحاظ جنس و ساختاری حساس یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی دارای کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل بیرون می گردند و پروسهی انجام این واقعه مهم هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه مهم مانیفولد، مضاعف پر سرعت و آسانتر هست و این مورد قضیه خود می تواند بر خنکسازی موتور هم اثر گذاری داشته باشد. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه حیاتی هدرز فولادی پراید وب تارنما خود باشید.
آخرین مطالب