تعمیر و نصب پکیج تاچی و رفع ایراد پکیج تاچی

تعمیر پکیج تاچی در نمایندگی مجاز تعمیرات پکیج تاچی در شرق طهران خطاها متداول پکیج تاچی در حالتی&zw

توسط مدیر سایت در 24 خرداد 1402

تعمیر پکیج تاچی در نمایندگی مجاز تعمیرات پکیج تاچی در شرق طهران
خطاها متداول پکیج تاچی
در حالتی‌که ایرادات ذیل در کارکرد پکیج خویش مشاهده کردید، بایستی برای تعمیر پکیج دیواری تاچی مبادرت نمایید:

گرم نکردن آب مصرفی
پر‌نور نشدن پکیج
انفجاری پر‌نور شدن
نشتی آب
گرمای ناخوشایند رادیاتورها
سرو صدای غیر طبیعی
گونه های کدهای خطای پکیج تاچی

پکیج تاچی در چهار تیپ A, B, C, D وارد بازار شد‌ه‌است.

ارور کد های تیپ A :
E1, E2, E3, E4, E6, E7

✔ ارور E1 به انگیزه نقص در احتراق، تشکیل شعله و یا این که اثبات نمیشود.

 نقص در اتصال سیم برق، شیر گاز، فشار گاز بیشتراز حد زیاد یا این که نادر میباشد. در نصیب موفقیت مدار الکتریکی جرقه میزند، شیر گاز انقطاع میباشد و الکترود جرقه زن حاد میباشد یا این که در معرض حرارت نیست، شیر گاز سیت 845 آلوده و کثیف گردیده و مدار خروجی گاز انقطاع است.

✔ ارور E2 به انگیزه گرم شدن بیشتراز حد.

احتمالا مدار رفت و رجوع یا این که شیر رادیاتورها بسته میباشد، ( یعنی روسوب گرفته میباشد)  اتصال پیروزی، سیم فیوز حد جدا شد‌ه‌است ، فیوز حد وخیم میباشد و باعث ساخت‌و‌ساز دمای کاذب می‌گردد، پمپ دستگاه یا این که شیر برقی سوخته میباشد،  مدار بای کس آلوده گردیده‌است و گشوده باقی مانده میباشد.

✔ ارور E3 به انگیزه نقص در تحویه

فشر سوییچ رشته حاد میباشد، رشته وخیم میباشد، یا این که پروانه رشته شکسته میباشد، ولتاژ برق ضعیف میباشد، اتصال پیروزی مدار یا این که سیم مدار جدا شد‌ه‌است، پروانه حرفه با اشیاء فرنگی مشغول است، مسیر دود کش داخل دیوار گرفته میباشد، فشر آب معیوب میباشد، یا این که لوله متصل به آن مسدود میباشد، پمپ آب حاد میباشد، سیم مدار یا این که اتصال پیروزی جدا گردیده‌است، فشار آب معدود میباشد.

✔ ارور E4 به انگیزه کمبود آب

✔ ارور E6 به انگیزه نقص در حسگر ان اتی سی دمای آب گرم بهداشتی

حسگر ان اتی سی دمای آب گرم، معیوب میباشد. اتصال سیم پیروزی یا این که سیم مدار جدا گردیده است.

✔ ارور E7 به انگیزه نقص در حسگر ان اتی سی دمای مدار گرمایش

حسگر ان اتی سی دمای گرمایش معیوب میباشد، اتصال سیم موفقیت یا این که سیم مدار انقطاع گردیده‌است.

شاخصه های عیب یابی در تیپ A
✔ ساخت و ساز هرج و مرج بوسیله دستگاه، فشار گاز اثبات وجود ندارد، شعله صدا ساخت و ساز می نماید، صدای پروانه رشته، صدای پمپ. درون لوله آب هوا وجود داراست.

✔ در صورتی‌که خانه گرم نمیشود سیستم مسدود میباشد، شیر سیستم گرمایشی مسدود میباشد یعنی آب رفت و برگشتی گرمایشی یا این که مبتلا رسوب می شود یا این که شیر رادیاتور بسته میباشد شیر سیستم گرمایشی مسدود میباشد درون لوله آب هوا وجود دارااست، بخصوص باطن حوزینگ پمپ، مقاومت سیستم بیش تر از حد زیاد میباشد. و تعداد رادیاتور ها نادر میباشد.

✔ دستگاه پر‌نور میباشد ولی آب گرم از شیر بیرون نمیشود: در دستگاه های دو مبدله شیر برقی، گیربکس کار نمی نماید، که ممکن میباشد به انگیزه فساد پیروزی یا این که پمپ آب باشد، توربین پروانه شکسته یا این که گیر کرده، فلوسنتور حسگر جریان آب وخیم میباشد خروجی آب بهداشتی مسدود میباشد. مبدل حرارتی رسوب گرفته میباشد و فشار آب نادر میباشد.

ارور کد های تیپ B
تیپ B که صفجه ال ای سی دی لمسی میباشد و دارنده ارور کد های E1, E2, E3, E4,E5, E6, E7,E8, E9

✔ ارور E1 به انگیزه نقص در احتراق، تشکیل شعله و یا این که اثبات نمیشود.

✔ ارور E2 به انگیزه نقص در تحویه عدم وصل کنتاکت در لحظه شروع اول رشته، به وسیله فچر سوییچ رشته

✔ ارور E3 به انگیزه نقص در تحویه  عدم انقطاع کنتاکت در لحظه اتمام فعالیت حرفه به وسیله فچر سوییچ رشته

✔ ارورE4 به انگیزه گرم شدن بیش تر از حد

✔ ارور E5 نقص در سنسور دمای آب سرد ورودی

✔ ارور E6 به انگیزه نقص در حسگر ان اتی سی دمای آب گرم بهداشتی

✔ ارور E7 به انگیزه نقص در حسگر ان اتی سی دمای مدار گرمایش

✔ ارور E8  نقص در مدار الکتریکی که فساد موفقیت میباشد

✔ ارور E9 نقص در کمبود فشار آب

 
ارور کد های تیپ C
تیپ C دارنده شیت لمسی، EP, EB, E1, E2, E3, E4,E5, E6, E7,E8, E9 ارور کد های این دستگاه است.

✔ ارور E1 فرشر سویچ نقص در تحویله،

✔ ارور E2 نقص در حسگر ان اتی سی دمای مدار گرمایش

✔ ارور E3 نقص در حسگر

✔ ارور E4 نقص به انگیزه داغ شدن بیشتراز حد

✔ ارور E5 نقص در مدار شیر گاز

✔ ارور E6 نقص در احتراق، ممکن میباشد به انگیزه عدم تشکیل شعله باشد.

✔ ارور E7 نقص در شعله

✔ ارور E8 نقص در فشار گاز

✔ ارور E9 نقص به انگیزه یخ زدگی

✔ ارور EB نقص به انگیزه وجود شعله، پس از مسدود شدن شیر گاز، وقتی که‌این ارور را مشاهده کردید قطعا دستگاه را از برق بکشید. چون دستگاه غیر قابل به کارگیری میباشد و احتمال حریق سوزی وجود داراست.

✔ ارور EP نقص درکمبود فشار آب

ارور کد های تیپ D
تیپ D دارنده ولومتر است البته شیت دیجیتال ندارد. ارور کد های این تیپ دربرگیرنده: E1, E2, E3, E4,E5, E6, E7,E8, E9، EP, EB

✔ ارور E1 نقص در تحویله،

✔ ارور E2 نقص در حسگر ان اتی سی دمای مدار گرمایش

✔ ارور E3 نقص در حسگر ان اتی سی دمای آب گرم بهداشتی

✔ ارور E4 نقص به انگیزه داغ شدن بیش تر از حد

✔ ارور E5 نقص در مدار شیر گاز

✔ ارور E6 نقص در احتراق، ممکن میباشد به انگیزه عدم تشکیل شعله باشد.

✔ ارور E7 نقص در شعله

✔ ارور E8 نقص در فشار گاز

✔ ارور E9 نقص به انگیزه یخ زدگی

✔ ارور EB نقص به انگیزه وجود شعله، بعداز مسدود شدن شیر گاز، وقتی که‌این ارور را مشاهده کردید مسلما دستگاه را از برق بکشید. چون دستگاه غیر قابل به کارگیری میباشد و احتمال حریق سوزی وجود داراست.

✔ ارور EP نقص درکمبود فشار آب

هزینه تعمیر پکیج تاچی
هزینه خدمت و تعمیر پکیج تاچی و خرید قطعات پکیج دیواری به عواملی نظیر: نوع فساد قطعات، شدت فساد دستگاه، نیاز به بده بستان قطعات بستگی دارااست. شما میتوانید از روش تلفن های جان دار در تارنما با ما تماس حاصل نمایید از بها تعمیر یکیج تاچی آگاه گردید.

سوال ها متداول در ارتباط با پکیج تاچی
آری کمپانی دیجی یاری تا شش ماه قطعات تعمیر گردیده و یکسال برای قطعات ردوبدل گردیده پکیج شمارا گارانتی می نماید.

چون تعمیرکاران دیجی کمک مهارت و تخصص ما میم پکیج یحتاج در موضوع تعمیر پکیج تاچی را دارا‌هستند و نسبت به حل خلل و عیب یابی مهارت و علم مورد نیاز را دارا‌هستند و از همگی مهمتر وقت شناس می‌باشند.

هزینه تعمیر پکیج تاچی با دقت به نوع دستگاه و نوع ایراد و اینکه احتیاج به ردوبدل قطعه است یا این که خیر احتساب می‌شود. برای داده ها با جزییات بیشتر می‌توانید با نمایندگی های دیجی کمک تماس بگیرید.