شش آموزش تفنگ به سرقت رفته از رجینا زره

محتوای مقاله

پلیس در حال تحقیق پس از شش آموزش شبیه تفنگ بودند به سرقت رفته از وزارت دفاع ملی در هفته گذشته.

افسران پاسخ در 11:25 صبح 16 ژوئن به دفاع ملی زره در 1600 جلوگیری از Elphinstone خیابان برای یک گزارش از سرقت و شکستن و وارد کنید. پلیس متوجه شدند که اموال از جمله شش آموزش تفنگ, دوره های آموزشی, آموزش مجلات و دو دستگاه دوربین شکاری دست رفته بودند.

اموال گذشته دیده می شد در ماه مارس ،

این رجینا خدمات پلیس ملک جنایات واحد در حال بررسی شرایط اطراف گم شده سلاح گرم همراه با نیروهای مسلح کانادا پلیس نظامی.

یکی از تفنگ بود و به تازگی بهبود توسط اعضای Lumsden RCMP.

“در حالی که این سلاح گرم هستند نسخه های اصلاح شده از C-7 تفنگ nonoperational با مهمات واقعی آنها در نظر گرفته شده برای شبیه سازی ظاهر و احساس و عملکرد آنها را بسیار دشوار است برای تمایز از فعال اسلحه گرم” به پلیس گفت: در انتشار اخبار صادر شده یک هفته پس از سرقت کشف شد.

“تا زمانی که پلیس می تواند تایید توانایی سلاح از آن خواهد شد به عنوان اگر آن را یک اسلحه واقعی. و حتی اگر یک تفنگ ‘ معلوم می شود یک تقلید جدی اتهامات جنایی ممکن است در نتیجه.”

ایندکسر

آموزش سئو

دیدگاهتان را بنویسید