محتوای مقاله در ادامه

حرکت رو به جلو توسط عضو کمیسیون جادا یی به اتفاق آرا تصویب شد.

قبل از خواندن این حرکت میشل استوارت یک دانشگاه رجینا, استاد, درخواست همان چیزی که.

“(یی) حرکت نشان دهنده یک مسئله حیاتی است که به طور منظم به ارمغان آورد تا در این جلسات به طور خاص پاسخگویی و نظارت …,” او گفت:. “این مطرح شده توسط خانواده های نهفته و افرادی به عنوان اعضای جامعه.”

یی اشاره کرد بسیاری از استان های دیگر در حال حاضر انتقال به مستقل و غیر نظامی نظارت مدل و که آن را به دور زمان گذشته ساسکاچوان می کند همان است.

“بسیاری از مردم, اما به خصوص بومی و دیگر racialized مردم عدم اعتماد به نفس در این روند است که می بیند افسران پلیس در حال بررسی افسران پلیس” یی گفت. “حتی ساسکاچوان Association of Chiefs of Police تشخیص نیاز به شفافیت بیشتر و استقلال به بهبود است که اعتماد به نفس.”

آموزش سئو