محتوای مقاله در ادامه

در یک دنیای کامل Pats قادر خواهد بود به جای Gushchin با یک بازیکن که نمی کند نیاز به مقدار زیادی از قانع کننده باشد.

که گفت:, حصار علاقه مند نیست و در چیدن تحتانی بازیکن فقط به خاطر اینکه او را آسان تر برای استخدام.

“چیزهای مختلف وجود دارد که می تواند یک عامل (که آنها را انتخاب کنید),” حصار گفت. “اما برای اکثر ما آنچه را که ما فکر می کنم بهترین بازیکن و نه از کسی است که فقط رفتن به می آیند و ما نمی فکر می کنم به خوبی از یک بازیکن است. که فقط در حال چرخش چرخ های خود را.”

Pats استفاده می شود بهترین-بازیکن-در دسترس رویکرد با Gushchin که در نهایت آنها را به سمت چپ چرخاندن در باد. این تیم پیش بینی شده که قادر به تضمین محکم تعهد از یک زن و شوهر از دیگر بسیار مورد توجه واردات که در دسترس بودند در سال گذشته پیش نویس, اما آنها به پایان رسید تا بودن گرفته شده قبل از رجینا شماره 7 انتخاب شده است.