محتوای مقاله در ادامه

بچه ها نمی تواند بالا پنج در, توپ بازی ها, اما مربیان نیاز به پوشیدن ماسک? عمومی, هوای آزاد, استخر می تواند باز اما شنا باشگاه نمی تواند حتی به صورت جدا لین آموزش ؟

یکی ممکن است فکر می کنم این امر سر و صدا یکی ایمان شهاب و ساسکاچوان, حزب, دولت, اما به نظر نمی رسد اتفاق می افتد. چند دلیل وجود دارد که چرا.

اول پایین مرگ و میر (13) و بستری شدن در بیمارستان (نه به عنوان پنج شنبه تنها با دو در بخش مراقبت های ویژه) هزینه های عمومی اعتماد به شهاب. (به یاد داشته باشید زمانی که ما در مورد راه اندازی بیمارستان درست و به اندازه کافی هواکش?)

هر شهاب و Sask. حزب دولت انجام شده است آن را تا حد زیادی مشغول به کار شده است. Regina, برای مثال تا به حال مورد فعال در 10 روز روز است و کمتر از 10 فعال موارد پس از مارس 27 — با وجود حوادث مانند بزرگ سیاه و سفید زندگی می کند ماده تظاهرات.

آموزش سئو