Category پزشکی

مانومتر اکسیژن چیست و چه کاری انجام میدهد ؟

پزشکی | No comments

مانومتر یک ابزار علمی است که برای اندازه گیری فشار گاز استفاده می شود. مانومتر باز فشار گاز را نسبت به فشار اتمسفر اندازه گیری می کند. دماسنج جیوه یا روغن فشار گاز را به عنوان ارتفاع یک ستون سیال از جیوه یا روغن که نمونه گاز از آن پشتیبانی می کند ، اندازه گیری می کند.

چگونگی این کار چگونه است ، یک ستون جیوه (یا روغن) در یک انتهای جو باز شده و در معرض فشار قرار است در انتهای دیگر اندازه گیری شود. قبل از استفاده ، ستون کالیبره می شود تا علامت گذاری برای نشان دادن ارتفاع با فشارهای شناخته شده مطابقت داشته باشد...

Read More