آلیسون Genest برای دراکات Selectman

زسان | No comments

آلیسون Genest انتخاب من است برای Selectman چرا که او بسیار مورد نیاز و نفس تازه وقتی که می آید به سیاست در دراکات. آلیسون, هوشمند, بیان, درک مهم شهر مسائل و دهه بخش خصوصی بودجه مدیریت و نظارت تجربه در مالی-خدمات صنعت است که در خدمت شهر ما هست.

از همه مهمتر, آلیسون خواهد بود قوی, صدای مستقل برای شهروندان دراکات. او نه بخشی از تفرقه جناح و یا اصطکاک و مبارزات داخلی است که باید کشیده پایین دراکات برای بیش از حد طولانی است. بر خلاف دیگر نامزدهای آلیسون تجربه خارجی که به یک دیدگاه تازه و رهبری ثابت به شهر دولت است. لطفا به من بپیوندید و رای آلیسون Genest برای Selectman در ژوئن 29.

— جان مک دونالد
دراکات

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>