چرا از دمپر استفاده مي كنيم؟

دمپر میان کانالی: از همین دمپر ها جهت جدا و وصل کردن و به طور کلی تهیه و تنظیم جریان هوای باطن کانال به کارگیر

توسط ATSHNEWS در 14 بهمن 1400
دمپر میان کانالی: از همین دمپر ها جهت جدا و وصل کردن و به طور کلی تهیه و تنظیم جریان هوای باطن کانال به کارگیری می شود. دمپر یک روزنه یا این که کاغذ فلزی میباشد که جریان هوا در درون نتورک ، دودکش ، BOX VAV ، هواساز یا دیگر تجهیزات در اختیار گرفتن (تنظیم) هوا را مسدود و یا این که تنظیم می کند. می بایست بدانید که هنگام تنظیم دمپر ها می بایست مرحله آزمایش و غلط را طی کنید. جهت رغبت به خرید می توانید حساس ما تماس گرفته و اطلاعات مورد نیاز به همراه مشاوره خرید کردن را از کارشناسان فنی و فروش ما به صورت تماما بدون پول دریافت نمائید . همین متاع از اختراعات کمپانی الهام بنا البرز می باشد. نکته قابل ذکر در ایجاد دمپر در دست گرفتن میزان هوای عبوری از دمپرها می باشد. به فیوزهای اختصاصی مجهز هست در هنگام آتش سوزی بصورت مداد مسیر ورود یا خروج هوا را انقطاع می کند.این جور دمپرها از انتشار حریق در داخل شبکه جلوگیری می کنند. همین دمپرها از دو جنس آلومینیوم و گالوانیزه تهیه و تنظیم می گردد.دمپرها به رخ پره های موازی یا این که متضاد در دستور ساخت قرار می گیرند. اما واجب به ذکر است که دمپرها به صورت تک یا این که یکسری پره ساخته می شوند که در وضعیت یک‌سری پره، تیغه های موازی دمپر ضربه گیر یا متقابل هستند. اما دمپر هواکش صنعتی مهم پره موازی در صورتی که تیغه ها یه خرده بسته باشند، باز نیز جریان وجود خواهد داشت، و همین مدل به طور معمول به عامل اینکه قابلیت و امکان کنترل بیشتری از تنظیم هوا را به مصرف کننده می دهد طرفدار بیشتری در بازار خرید دارد. گونه پره موازی برای جدا و وصل جریان به عمل می رود و امکان تنطیم دبی در همین دسته دمپر ذیل میباشد و نمودار تغییرات دبی بر حسب زاویه بازشو دمپر به شکل یک منحنی می باشد. به مراد تهیه یا این که قطع تمام میزان دبی جریان هوای داخل نتورک و یا نصیب پشتی روزنه های توزیع،دمپرهای متنوعی ساخت می گردد.دمپرها به وسیله ی حرکت چندین پره، اساسی یک سیستم به هم پیوسته، توسط اهرم های خاصه، در دو طرح یکی از دستگیره دستی و دیگری موتور الکتریکی قابل هدایت می باشند. دمپر کانال ها به دو شویه دستی و اتوماتیک تهیه می شوند. جهت انتقال هوای موجود در ایستگاه در راهرو منحصر ورود و خروج هوا و در داخل دیوارهای راهرو حفره های مربعی شکل به بعدها 3×3 ، 3×1.5، 3×4.5 متر تولید شده میباشد که از این مناطق هوای محل ورود و خروجی ایستگاه مترو امکان پذیر می شود. در اینجا بخش اعظم به باز‌نگری وب وبسایت دمپر چرخ عقب پژو پارس.