دوزینگ پمپ|مترینگ پمپ|پمپ پیستونی|پمپ دیافراگمی|افق پمپ

Types Variable displacement constant speed pumps are metering pumps that control the amount of liquid being pu

توسط ATSHNEWS در 27 فروردین 1401
Types Variable displacement constant speed pumps are metering pumps that control the amount of liquid being pumped at a time (flow rate) by changing the stroke, دوزینگ پمپ اتاترون or displacement. In such cases, the overall metering rate is practically equal to the pumping rate during the discharge stroke. They can have constant flow rates no matter the engine speed. Together, after selling some of their own products, they ventured out together and founded a company. همین پمپ ها حیاتی حرکت دورانی هستند و نظیر پمپ پیستونی و دیافراگمی خطی عمل نمی کنند. دوزینگ پمپ یا این که به کلمه دیگر مترینگ پمپ ، پمپ هایی هستند که میزان یا این که دوز مشخصی را از یک سیال پمپاژ یا به معنای دیگر تزریق می کنند .این پمپ ها در دو مدل پیستونی و دوزینگ پمپ دیافراگمی عرضه می گردد. کمپانی تلمبه توس ایجاد کننده دوزینگگ پمپ های اسکرو و گونه های پمپ ها از پاراگراف پمپ های فرارو گریز از مرکز، پمپ اسکرو، پمپ بتنی، پتروشیمی، مهندسی معکوس و… پلیپروپیلن یک عدد از پلیمرهای مضاعف پرکاربرد در ایجاد تجهیزات صنعتی هست که در تولید دوزینگ پمپ نیز گزینه به کارگیری قرار میگیرد. درصورتیکه چه ممکن است بعضی از تولید کننده ها بسته به نیاز خرید کننده با فشارهای بالاتر نیز تولید کرده باشند. همین دسته پمپ ها با حجم پمپاژ کمتری نسبت به دوزینگ پمپ موتوری دارد. چسبندگی فراوان پایینی داراست و کمترین میزان اصطکاک تراز در آن چشم میشود. دسته پمپ مورد استعمال بر حسب مقدار سیال پمپ شونده و فشار واجب تعیین می گردد. بر مبنا خاصیت فیزیکی و شیمیایی ماده گزینه تزریق و اطلاعاتی به شروحه تحت دسته پمپ را می اقتدار انتخان نمود. فرآورده پیستون دارای هد پمپ یکی از است که حیاتی اعتنا به نوع سیال و دمای کاری انتخاب می گردد. یکی دیگر از صنایعی که از پمپهای تزریق در جریان تولیدات خویش استعمال میکنند، صنعت مواد غذایی است. به جهت نمونه در صنعت تصفیه آب و فاضلاب یا دستگاه های آب شیرین کن صنعتی برای تزریق مواد آنتی آسکالانت که مواد ضد رسوب ممبران ها می باشند و یا تزریق متابی سولفید جهت حذف کلر از دوزینگ پمپ استفاده می شود. به طور کلی عمده دوزینگ پمپهای آیتم استفاده در صنعت اصلی دبیهای پائینی میباشند. اکثری از سوله ها به طور متداوم از مواد خورنده و یا ساینده ای استعمال می کنندکه نیاز به اجزای مقاوم دارند. به طور کلی نیروی محرکه دوزینگ پمپ ها، یک الکتروموتور جریان متناوب AC و گیربکس دور متغیر دور ثابت می باشد.