کربنات پتاسیم - K2CO3 - سامن شیمی

پتاس به عنوان مکمل به جهت افزایش مواد غذایی در طعام دام بیش تر می شود که سبب ساز پرورش سلامت حیوانات می گردد.

توسط ATSHNEWS در 1 فروردین 1401
پتاس به عنوان مکمل به جهت افزایش مواد غذایی در طعام دام بیش تر می شود که سبب ساز پرورش سلامت حیوانات می گردد. کربنات پتاسیم را می توان در بستهبندی نخستین خود به به دور از تابش نور خورشید و سوز‌و‌سرما و یخبندان محافظت کرد. این ماده شیمیایی همینطور بایستی در جایی خنک و مهم دمای مناسب، حیاتی تهویه به اندازه و به دور از نور خورشید و کارداران و مواد شیمیایی ناسازگار مانند اسیدها انبار شود. کلیدی تبخیر و تبلور دوباره کربنات سدیم و پتاسیم به ترتیب با عیار 5/97 و 5/98 و بازیابی 53/93 و 23/93 ساخت شد. تماس اصلی دیده می تواند سبب به جراحت به قرنیه، سوزش و در مواقعی کوری می شود. در رخ برخورد اهمیت دیده میتواند منجر آسیبهای جدی در حیطه چشم گردد. کلرید پتاسیم نخست کلیدی الکترولیز به هیدروکسید پتاسیم (KOH) تبدیل می شود. تعدادی از ترکیبات مرسوم پتاسیم از پاراگراف کربنات پتاسیم و کلرید پتاسیم وجود دارد. معمولاً پتاسیم بی کربنات به رخ سفید کریستالی و یا این که گرانولهای سپید رنگ وجود دارد. این ساختار معمولاً به مراد آزاد سازی کربن دیاکسید در پختن غذاها به کارگیری میشود، جهت خاموش کردن آتش در صنعت مواد خاموشکننده آتش در شیمی خشک، به تیتر یک معرف و به تیتر یک بافر کار کشته در داروسازی مصرف میشود. همین ماده یک نمک دیپتاسیم اسید کربنیک است. همچنین محصولات جانبی دیگر استخراج آلومینا از نفلین سینیت، کربنات سدیم و پتاسیم است. همچنین یک جایگزین زیاد امنتر به جهت پتاسیم هیدروکسیداست، که اکثر اوقات در باتریها و مورد ها کاربردی دیگر استفاده کربنات پتاسیم مرک میشود. به منظور نرم سازی آب سخت، می توان آن را به آب بیش تر کرد؛ چون مانع از توده شدگی کلسیم، منیزیم و یون های دیگر در آب سخت می شود. افزودن این جنس جهت قابل انعطاف کردن و گرفتن سختی آب های به کارگیری می شود. برای افرادی که هر جور نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در گزینه چگونگی استعمال از کربنات پتاسیم مشهد ، شما احتمال دارد می توانید دارای ما در ورقه وب تماس بگیرید.