کاربرد سولفات پتاسیم-سولفات پتاسیم-پگاه محیط آرین

این ماده مهم کاهش اسیدیته خاک و کمک به جذب بهتر آهن، فسفر و عنصرها کممصرف به جهت رشد گیاه موثر است. کلیدی مقدا

توسط ATSHNEWS در 1 فروردین 1401
این ماده مهم کاهش اسیدیته خاک و کمک به جذب بهتر آهن، فسفر و عنصرها کممصرف به جهت رشد گیاه موثر است. کلیدی مقدار کافی سولفات پتاسیم ، گیاه به رویش بهتر امداد می نماید ، حیاتی میزان مرغوب بودن خوب میوه هست ، همچنین مقاومت در برابر بیماری ها و آفات را افزایش می دهد. یک عدد از مفید ترین چیز ساخته شده از سولفات پتاسیم برای کمپوست است. همین برای اولی توشه در اوایل قرن 14 کشف شد. یک عدد از نکته ها حساس زمان خرید کردن کود سولوپتاس، ارزش این کود می باشد. جهت تعیین مقدار ظریف مصرف کود سولفات پتاسیم مطلقا دارای متخصص کشاورزی مشورت فرمائید انجام آزمایش خاک هم برای تقریب مقدار کود آیتم نیاز و همینطور مقدار نبود عنصرها در خاک توصیه می شود. سولفات پتاسیم به جهت به کار گیری در سیستم های باروری در سکو اولیه به جهت انگور ، محصولات درختی و سبزیجات مطلوب است. سولفات پتاسیم شماره pH 7 است ، بنابراین حاوی ph استوار است-طبیعی هست که برای خاک مناسب می باشد و گیاه کلرید را دوست ندارد که بعضا از میکروارگانیسم های مفید و زباله ها را از فی مابین ببرد. ساخت یک سولفات پتاسیم خوب و خالص ، در آغاز بایستی حیاتی آب و نمک حل شود تا محصولات جانبی را از در میان ببرد. دانشمندان آنگاه یک نحوه برای تولید این ترکیبات هست که یک سولفات پتاسیم خالص تر و طبیعی را پیدا کرده اند. اولین و اساسا عملکرد سولفات پتاسیم به جهت مزیت در کشاورزی به کارگیری می شود. از گوگرد موجود در این کود میگروارگانیسم ها نیز استعمال کرده و سولفات قابل به کار گیری برای گیاه را در اختیار ریشه قرار می دهد. غیر قابل اشتعال ، محلول در آب اما نیکی در الکل است. کودهای پتاس از کودهای حساس و اضطراری می باشد که خیر صرفا میزان مرغوب بودن مواد غذایی را افزایش می دهند ، بلکه منجر افزایش کارایی جنس هم می شوند. سولفات پتاسیم می تواند باعث تحریک سیستم فتوسنتز مانند امداد به تحریک آنزیم به جهت پردازش پروتئین تنظیم آب از طریق سلول های برگ و تولید شکر و نشاسته است. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه کود سولفات پتاسیم یوروسالیدز هلند کیسه 25 کیلویی بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب