وکیل کیفری/ بهترین وکلای کیفری و جزایی در سراسر ایران

نه صرفا متهمان بیگناه، که حتی یک جنایتکار، می بایست حق دفاع داشته باشد تا مجازاتی بیش از آن چه مستحق آن میباشد

توسط ATSHNEWS در 20 بهمن 1400
نه صرفا متهمان بیگناه، که حتی یک جنایتکار، می بایست حق دفاع داشته باشد تا مجازاتی بیش از آن چه مستحق آن میباشد بر او اجبار نشده و از حقوقی که قانونگذار در بازجویی، بازپرسی، دادگاه و در مدت روزگار تحمل کیفر به جهت او قرار داده، برخوردار شود. از این رو، هر دو سوی دادرسی می بایست بیشترین کارایی خویش را کنند تا حکم صادر شده به نفع آن ها باشد و به جهت همین منظور، مشورت و ارائه شواهد پرونده به یک نماینده قانونی کیفری باتجربه و کاربلد و انتخاب او به تیتر وکیل پرونده، عاقبت ی خوب و بهینه ای را حاصل می کند. در صورتی که من در تمام سال های فعالیت مدنی و حقوقی خویش انگیزهام در راستای امنیت سرزمینم بوده و از انگیزه و عمل همکارانم نیز مطمئن بودم، همچنین این تعهد گرفتن نشان دهندهی این می باشد که ضابط برای تشکیل پرونده عارضه ها متقن نداشته، چون چنانچه دلایلی وجود داشته باشد، تعهد معنی ندارد و شما به جهت یک توده اساسی سابقهی مشخص دولتی که در یک ارگان مجوزدار فعال هستند، نمیتوانی تعهد را وکیل کیفری ذکر دستاویز خود کنی. از همان روز اولیه به من گفتند همگی چیز را بنویس تا قصهی تو از سایر انقطاع شود، تو جوان هستی و باید به خودت رحم کنی، در صورتی که من واقعاً نمیدانستم چه چیزی می بایست بنویسم زیرا چیز غیر قانونی وجود نداشت. افرافراز در آیتم شب نخستین دستگیر خود طولانی تر میکند: شب اول انفرادی، من گفتم به دارو و تماس با خانواده نیاز دارم که حدود یک ساعت و نیم آن گاه که در انفردای منتظر بودم به من جواب دادند شما حق تماس ندارید، من هم گفتم حکمی که در آن آمده من حق تماس ندارم را نشان دهید که بعد از آن از نیم ساعت گفتند میتوانم زنگ بزنم، اما بایستی بگویم که در خانه دوستم هستم. مریم افرافراز کارشناس دستمزد قضایی و فعال دولتی در رابطه دارای اتفاقات روز دستگیری آن‌ها که مصادف بود مهم ۲۳ مرداد ماه به انصاف نیوز میگوید: از اول داستان به این صورت بود که ما یک سری مدعوین و اعضای انجمن حقوق و دستمزد شهروندی بودیم که در رابطه دارای دعوا سوء رئیس در اختیار گرفتن شیوع کرونا که مسئولین سبب مرگ مردم شدند و ضرر و زیان جانی و مالی تولید کردند، از جهات قانونی این موضوع را بررسی کردیم، به لحاظ فردی من در واقعیت اصلاً برای ما دارای کمبود مسئولی که باعث سوء رئیس کرونا و بازی حساس جان مردم شده چه کسی و در چه جایگاهی است، ما داشتیم این مورد قضیه را بررسی میکردیم و هنوز نیز شکواییه پایانی را تنظیم نکرده بودیم، و حتی روز ۲۲ مرداد در پایانی جلسه کلاب هاوس که جلسات آن به شکل خصوصی بود، حس کردیم افراد ناشناسی وارد جلسه شدند، ولی به نظرم زیرا مطمئن بودیم که کارمان کاملا رسمی است، فعالیت را ادامه دادیم. از فردای آن روز بازپرس موقع تفهیم اتهام هیچ استدلال و مستنداتی به من نشان ندادند، در برگهای که جلوی من گذاشته بودند، ذکر شده بود که همین شخص در صورتی که آزاد باشد می تواند امنیت ملی را به خطر بیاندازد و تا یک ماه دستگیر موقت صادر شده بود و من اعتراضم را نوشتم، آنگاه از آن به انفرادی برگشتم، جایی که نه پنجره صحیح و خیر تهویه مناسب داشت، زمانی حمام میکردی امکان تنفس مشقت بار می شد و من که خلل ریوی داشتم حالت مشقت بار بود، اینها در حالی است که طبق رأی دیوان عدالت اداری، انفرادی جزو شکنجه سفید محسوب می‌گردد و نباید استفاده شود.