برای گرفتن حضانت فرزند چه باید کرد

موقعیت حضانت نوپا چیست؟ فرزندان را می توان معمولی ترین , تمیزترین و جراحت پذیرترین اشخاص جامعه دانست که برای ترقی به محافظت و محافظت از اشخاص خانواده نیاز دارا‌هستند . گرفتن حضانت فرزند اوستا رویش فکری و فردی هر نوباوه در ذیل پناهگاه در مکانی امن به اسم خانواده صورت می‌گیرد که در سایه آن نوباوه می‌تواند شم سعادت نماید . از‌آنجا‌که خردسالان جراحت پذیرترین اشخاص در جامعه می باشند , ضابطه موادی را در اختیار آن‌ها برای حضانت خردسال ها قرار میدهد . گرفتن حضانت فرزند این مورد ازآنجاکه در مواد 47 – 40 ضابطه حمایت از خانواده و 1179 – 1178 ضابطه دولتی به آن پرداخته شده از اهمیت شامل است . به‌دنبال با جزئیات بیشتری در باب ضابطه سرپرستی با شما کلام خوا‌هیم کرد .

 

گرفتن حق حضانت فرزند در زمان عقد

حضانت به معنای حقیقی واژه و کلمه به معنای تربیت و نگهداری از کودکی است که همان طور که قبلاً ذکر شد , اهمیت این مسئله در ضابطه حمایت از خانواده تازه و ضابطه دولتی بیان شده شده‌است . گرفتن حضانت فرزند قابل ذکر است که از نگاه حقوقی , سرپرستی تأکید بیشتری بر جنبه های حفظ از بچه دارااست و در قضیه تربیت اخلاقی دخیل متعددی ندارد .

 

گرفتن حضانت فرزند در محضر

گرفتن حضانت فرزند طبق مقررات کشور‌ایران , بلوغ خردسالان دلیلی در سن حضانت به حساب آورده می شود . اصولاً حضانت فرزند پیشین از جدایی به عهده هر دو همسر است , گرفتن حضانت فرزند مگر این که یکی‌از همسران فوت نماید یا این که از مسئولیت پرهیز نماید . طبق ضابطه , سن سرپرستی برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال است . در‌این عصر , هیچ یک از پدر و مادر که حضانت بچه را به آن ها سپرده اند , گرفتن حضانت فرزند نمی توانند از مسئولیت های خویش در قبال طفل دیده پوشی نمایند .

 

گرفتن حضانت فرزند از پدر معتاد

گرفتن حضانت فرزند بعد از جدایی زوجین از یکدیگر , حق تقدم نگهداری از خردسالان تا 7 سال , دختر و پسر به عهده مامان خواهند بود . بعداز 7 سالگی فرزندان آن ها پایین محافظت بابا قرار خواهند گرفت . گرفتن حضانت فرزند در حالتی‌که پدر و مادر درباره‌ی حضانت فرزندان با یکدیگر مشکلی داشته باشند , دادگاه در امر حضانت طفل تصمیم رسمی می‌گیرد .

 

گرفتن حضانت فرزند قابل ذکر است که در صورت اعتیاد بابا ( اعتیاد و . . . ) حضانت فرزند بعد از 7 سالگی به مامان انتقال میابد و این حضانت تا بلوغ فرزندان ادامه خواهد داشت . گرفتن حضانت فرزند طفل بعداز وصال به سن بلوغ قادر است ادامه معاش مامان یا این که بابا را تعیین نماید . ولی بابا مکلف است هزينه ها و هزينه هاي ذی‌ربط را تا زماني كه فرزندان زیر نگهداری مامان می‌باشند تأمين كند .

 

چگونگی گرفتن حضانت فرزند از پدر

گرفتن حضانت فرزند طبق ماده 29 ضابطه حمایت از خانواده , دادگاه مکلف است در رابطه حضانت فرزندان در هر مدل جدایی تصمیم گیری نماید . در‌حالتی که زن و شوهر خواستار جدایی توافقی باشند گرفتن حضانت فرزند و دختر کمتر از 9 سال و پسر کمتر از 15 سال داشته باشد , می بایست راجع به حضانت فرزندان , میزان دیدار طرف مقابل با فرزندان , پرداخت هزینه مراقبت و حفظ توافق نمایند . میزان مراقبت

گرفتن حضانت فرزند طبق ضابطه جدایی و سرپرستی , حضانت فرزند از مامان دوباره گرفته شده و به بابا واگذار می شود . ولی در صورت جدایی , با رضایت متقابل همسران , فرزندان ممکن است گرفتن حضانت فرزند بعد از وصلت هم زیر حفظ مامان باشند .

 

شرایط گرفتن حضانت فرزند از پرورشگاه

طبق ضابطه , در صورت مرگ یکی پدر و مادر , ​​حضانت فرزند به عهده بابا یا این که مامان زنده است . یعنی در صورت فوت بابا , مامان حضانت فرزند را به عهده خواهد گرفت . گرفتن حضانت فرزند اما در شرایطی که دادگاه مامان را به التماس قیم ناخواسته , حضانت حتمی را در زمینه‌ی طفل نداند , حضانت کنسل می شود .

 

در صورت فوت هر دو پدر و مادر طفل , مسئولیت گرفتن حضانت فرزند محافظت از نوپا بر عهده پدربزرگ پدری است . در غیاب پدربزرگ پدری , اقوام بعدی این مسئولیت را به نوبه خویش به ارث می‌برند .

آموزش سئو