میلگرد چیست ؟

همین میلگرد بر شالوده استاندارد شماره ۳۱۳۲ سازمان ملی استاندارد ایران و اصلی اصلی آج های ۵۲۰ و ۵۰۰ تولید می شو

توسط ATSHNEWS در 4 بهمن 1400
همین میلگرد بر شالوده استاندارد شماره ۳۱۳۲ سازمان ملی استاندارد ایران و اصلی اصلی آج های ۵۲۰ و ۵۰۰ تولید می شود. در استاندارد ملی کشور ایران به همین مدل میلگرد آج 400 نیز گفته می شود. میلگرد با اعتنا این که جزو فلزات و آهنآلات می باشد و بها فلزات نیز در بازار جهانی و داخلی ثابت نیست، ارزش متغیری در هر روز دارد و شما به جهت خرید کردن و فروش همین قطعه می بایست از ارزش روز آن حیاتی خبر باشید. ولی به غیر از میلگرد از مصالح دیگری جهت مستحکم نمودن بتن از پاراگراف نیمرخهای شکل، ناودانی و یا این که قوطی نیز جوش میلگرد انتظار استعمال میشود. به کارگیری از عرشه های فولادی مزایای بسیار دیگری نیز دارد. برای ساخت عرشه فولادی ورقهای گالوانیزه دارای عرضی مشخص و معلوم به دستگاه فرمینگ وارد میشوند. غلتکهایی در دستگاه ذکر شده وجود داراست که به ورقها فشار وارد مینمایند و کمکم سبب ساز می گردند که آن ها به شکل موردنظر درآیند. میلگرد A1 را فارغ از آج ، میلگرد A2 را حساس آج پر پیچ و خم ، میلگرد A3 را اهمیت آج جناقی و میلگرد A4 را اساسی آج مرکب ساخت میکنند. بر اساس استاندارد 3132 ایران، مقاومت کششی به جهت میلگردهای بی آلایش و آجدار بایستی دست کم برابر اهمیت مقادیر جدول زیر باشد. فولاد A-۱ از گونه صاف بوده و مقاومت تسلیم و مقاومت کششی آن به ترتیب ۲۴۰۰ و ۳۶۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع میباشد. همین ویژگی، انعطافپذیری شیوه استعمال از میلگردها در سازههای بتنی گوناگون به جهت دستیابی به خواص مشابه را ارتقاء میدهد. به جهت جلوگیری از این اتفاق، می بایست میلگردها را در یک مکان عاری از نم و سرپوشیده مراقبت کرد. آن گاه از طرز نصب های بورس کالا، اقدام به ثبت توصیه گردد. از دیگر معایب خرید کردن میلگرد از بورس این است که موعد تحویل توشه ممکن است فراوان دیرتر از زمانه جوش دادن میلگرد مجاز نیست موردنظر شما باشد. مصرف میلگردهای آجدار در پی ساختمان، ستون ها، تیرها، دیوارهای برشی، دال بتنی، دیواره سدها و هرجایی که بتن تحت توشه کششی قرار داشته باشد است. سقف عرشه فولادی از مقاطع مختلط دال بتن مسلحی تشکیل می‌شود که روی ورقهای ذوزنقهای به تیرها و شاهتیرها متصل میشوند. دیگر روشهای سنتی به جهت ساخت سقفهای متعدد در بناهای بلند جوابگو نمی باشد اما به امداد سقف عرشه فولادی می توان چنین نیازی را بهخوبی مرتفع کرد.