مرکز پژوهشها - آیین نامه راهنمایی و رانندگی

در صورتی که چراغ رنگ زرد باشد و شما به تقاطع اصلی چراغ نزدیک می گردید از سرعت خویش بکاهید و آماده ی توقف در پش

توسط ATSHNEWS در 14 بهمن 1400
در صورتی که چراغ رنگ زرد باشد و شما به تقاطع اصلی چراغ نزدیک می گردید از سرعت خویش بکاهید و آماده ی توقف در پشت چراغ باشید . در دوران ای که روز به روز به استفاده از وسایل نقلیه شخصی در سراسر شهر افزوده می شود وجود چراغ های راهنمایی امری واجب می باشد تا از پیدایش هرگونه رخداد ناگواری خودداری شود. یکی از علائم راهنمایی و رانندگی مالامال استفاده د رجاده ها برای کنترل راه‌بندان و شتاب و حق تقدم در جاده ها چراغهای هدایت و رانندگی می باشد . کارشناسان سامانه ها تمام پرسش ها شما را به تمام ترین شکل ممکن پاسخگو هستند. روز امتحان دارای داشتن احاطه کامل سر آزمون حاظر میشوید. اگر وسیلهی نقلیهای که مواد خطر آفرین حمل می‌کند در ساعت‌ها و وضعیت مندرج در ماده ۱۰۰ در راههای بیرون شهر از فعالیت بیفتد راننده مکلف میباشد که در وسط جاده یک چراغ الکتریکی قرمز رنگ دارای باتری در مسافت هفتاد متری جلو و یک عدد در فاصله هفتاد متری عقب و یک عدد دیگر در پهلوی وسیله از کار افتاده بگذارد. چراغ راهنمایی ال ای دی از پرکاربردترین انواع چراغ هدایت در سال های پیشین است. اگر زمانی که به تقاطع رسیدید چراغ رنگ زرد شده بود به حرکت خویش دارای رعایت قوانین و مقررات و حق تقدم ادامه بدهید و از تقاطع عبور کنید . در زمان عبور از تقاطع مراقب ماشین هایی که قوانین رو رعایت نمیکنند باشید . انسان موجودی اجتماعی است و به جهت زندگی بهتر، مکلف به انجام اقداماتی هست که در قالب قوانین و مقررات بنا کردن گردیده میباشد . گواهینامه (پ -1) نیز واجب است. ردوبدل پلاک و نقل و انتقال خودرو و موتور به همراه امور مربوط به شمارهگذاری آن‌ها را نیز انحصاراً در اختیار دارد. که در این نوشته به تفضیل به هریک از آنها اشاره خواهیم کرد و شما را اصلی این چراغ ها آشننا می نماییم . در اینجا عمده به تحلیل وب وب سایت آزمون آئین طومار جدید راهور 1400.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن