زیرنویس و ترجمه فیلم و برنامه تلویزیونی

ترجمه اساساً به معنای تبدیل یک لهجه به لهجه دیگر به صورت نوشتاری یا این که گفتاری است . فرآیند ترجمه به معنی کننده نیاز دارااست برای مثال Google Translate , [19] ترجمه کننده مایکروسافت . [20] از زیرنویس ها می توان برای ترجمه رای زنی از یک لهجه فرنگی به لهجه مادری مخاطبان استفاده نمود . این خیر فقط سریعترین و ارزانترین روش ترجمه محتوا است , بلکه معمولاً ترجیح داده می شود چون ممکن است مخاطب گفتگوی مهم و صدای بازیگران را بشنود .

ترجمه زیرنویس قادر است گوناگون از ترجمه نوشته نوشتاری باشد . معمولاً در طی پروسه ساخت زیرنویس برای یک فیلم یا این که مستند , تصویر و هر گزاره از صدا بوسیله معنی کننده زیرنویس مورد مجزاسازی و چک قرار میگیرد . همینطور , معنی کننده زیرنویس ممکن است دسترسی به نوشته کتبی اظهار‌کرد و گو داشته یا این که نداشته باشد . به ویژه در موضوع زیرنویس های تجاری , معنی کننده زیرنویس اکثر وقت ها به جای ترجمه شیوه ابلاغ اظهار کرد و گو , معنای متبوع را تعبیر و تفسیر می نماید . یعنی معنای آن از فرم مهمتر است – مخاطب مدام از این فرمان تشکر نمی‌کند , چون قادر است برای اشخاصی که با بعضا از گویش گفتاری آشنا می باشند , ناامید کننده باشد . لهجه گفتاری ممکن است دربردارنده لغت لفظی یا این که معانی فرهنگی باشد که در پانوشت های نوشتاری قابل انتقال نیست . همینطور , ترجمه کننده زیرنویس هم ممکن است مذاکره را برای دستیابی تخت گاز تلاوت قابل پذیرش متراکم نماید , در فیض انگیزه از فرم مهمتر است .

علی الخصوص در fanubs , ترجمه کننده زیرنویس ممکن است نیز فرم و مترادف را ترجمه نماید . معنی کننده زیرنویس همینطور ممکن است تعیین نماید تا یک نت را در زیرنویس ها , معمولاً در پرانتز ( “ ( ” و “ ) ” یا این که تحت عنوان یک بلوک مستقل از نوشته روی مانیتور , نمایش دهد – این به معنی کننده زیرنویس اذن میدهد تا فرم را محافظت نماید و به یک قابل پذیرش رسد . سرعت تلاوت ; یعنی ممکن است ترجمه کننده زیرنویس , چه بسا بعد از پایان عمل کلام زدن , یادداشت بر روی مانیتور بگذارد , تا نیز فرم را نگهداری نماید و نیز فهم و شعور را تسهیل نماید . مثلا , گویش ژاپنی دارنده ضمایر یک‌سری نفر نخستین است ( به ضمایر ژاپنی مراجعه نمایید ) و هر ضمیر موءدب گوناگون است . به خواسته جبران در طی پروسه ترجمه انگلیسی , معنی کننده زیرنویس میتواند پاراگراف را مجدد بسازد , عبارات مطلوب را بیفزاید و یا این که از نت به کار گیری نماید .

زیرنویس
به موقع
زیرنویس ترجمه در حین حقیقی و واقعی , معمولاً مشتمل بر یک معنی کننده و یک ستاره شناس است که هم زمان فعالیت می نمایند , و براین اساس او‌لین با گاز به رای زنی ترجمه می نماید , در حالی که دو‌مین تایپ می نماید . این صورت زیرنویس نادر است . تأخیر دوری ناپذیر , خطاهای تایپ , عدم بازنویسی و هزینه بسیار به معنای زیرنویس ترجمه در حین حقیقی و واقعی است . اذن کلام بی واسطه معنی کننده با بینندگان معمولاً ارزان خیس و سرعت بالا خیس است . با این وجود , این ترجمه برای اشخاصی که ناشنوا و دشوار شنوایی میباشند قابل دسترسی نیست .

آفلاین
بعضی از زیرنویس ها عمداً زیرنویس ها یا این که زیرنویس های دستکاری شده را برای پاسخگویی به نیاز مخاطبان خویش آماده می نمایند , برای لهجه آموزان گفتگوی گفتاری تحت عنوان لهجه دوم یا این که فرنگی , لهجه آموزان تجسمی , خوانند‌گان اول که ناشنوا یا این که مشقت بار شنوایی میباشند و برای اشخاص دارنده فرا گرفتن و / یا این که فرضی . معلولیت مثلا , برای اکثری از فیلم ها و برنامه های تلویزیونی , PBS نمایشگرهای استاندارد را به نمایش میگذارد که صدا را برنامه , حرف به حرف نشان می‌دهد , چنانچه تماشاچی “ CC1 ” را با استعمال از در دست گرفتن از شیوه به دور تلویزیون یا این که منوی مانیتور گزینش نماید . با این وجود , درصورتی که تماشاچی “ CC2 ” را تعیین نماید , آنان همینطور برای نمایش جمله‌ها بی آلایش شده با سرعت کندتر , زیرنویسهای دستکاری شده ای را ارائه می دهند . برنامه هایی که مخاطب متنوعی دارا‌هستند هم غالباً دارنده نوشتن شرح تصاویر به گویش دیگری میباشند . این با صابونهای دوست داستنی آمریکای لاتین به گویش اسپانیایی متداول است . از‌آن‌جا‌که پهنای باند مشترک CC1 و CC2 , کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا ( FCC ) پیشنهاد می نماید که زیرنویس های ترجمه در CC3 قرار بگیرد

منبع : http://mojosub.com/