درمان بزرگی سینه مردان یا جراحی ژنیکوماستی توسط دکتر فوق تخصص

چون استروژن هورمونی هست که در بدن زنان بیش از مردان ترشح می شود ، حساس بر هم تناول کردن تعادل ترشح این دو هورم

توسط ATSHNEWS در 12 بهمن 1400
چون استروژن هورمونی هست که در بدن زنان بیش از مردان ترشح می شود ، حساس بر هم تناول کردن تعادل ترشح این دو هورمون در تن مردان ، بیماری ژنیکوماستی ( بزرگی سینه ) حاصل می شود . ژنیکوماستی که بیش از ۱۲ ماه یا خیلی عمده وجود داشته باشد ممکن هست پایین عمل فیبروز قرار بگیرد که در رخ غیرممکن بودن دستیابی به پاسخ میتواند معالجه اصلی دارو را دشوارتر کند. جایگزینی تستوسترون در مردان مسن حساس تراز تستوسترون تحت اثر گذار است، به جهت مردانی که سطحی نرمال از هورمون مردانه را دارا هستند، اثرگذار نیست. مردانی که بخاطر داشتن سینههایی کلیدی ظواهر زنانه از شرکت در برخی فعالیتها اجتناب می‌نمایند نیز کاندیدای مطلوب برای این نوع جراحی هستند. به منظور تعیین طریق درمانی مطلوب ، به جهت درمان بزرگی سینه در آقایان ابتدا پزشک معالج ، علتی که سبب ساز این ارتقا حجم شده را تشخیص می دهد. در موردها بیماری شدید، ژنیکوماستی بلندمدت یا این که در مواردی که دارودرمانی اثرگذار نباشد، از موماپلاستیِ کاهنده (عمل جراحی کوچک کردن سینه) به جهت امداد به بازیابی ظاهر طبیعی سینه به کار گیری ژنیکوماستی در پسران میشود. از همین دارو کمتر از سایر داروها در درمان ژنیکوماستی استعمال میشود. ژنیکوماستی بهویژه در مردان در سنین بلوغ غالبا خودبهخود در شش ماه از دربین میروند، درنتیجه در اکثر مواقع مراقبتهای پزشکی به درمانهای خاص ارجحیت دارد. آیا ژنیکوماستی و سرطان سینه مردان به هم دارای ارتباط است؟ آیا جراحی می تواند ژنیکوماستی را درمان کند؟ کلومیفن سیترات میتواند در درمان ژنیکوماستی به کار گیری شود. ژنیکوماستی به تورم بافت پستان در نوزادان، پسران و یا مردان اهمیت سن فراتر میگویند که از عدم تعادل هورمون استروژن و تستوسترون ناشی میشود. بزرگی سینه مردان که اصطلاحا ژنیکوماستی نیز نامیده می شود ، در واقعیت اختلالی است که سازه به عوارض متفاوتی اکثری از آقایان اهمیت آن سرگرم هستند. جدا داروها یا درمانهای مشکلات طبابت که باعث بزرگ شدن سینه در مردان می گردد نیز یکی از از اصلیترین راههای معالجه است.