جهان ما به فوتبال چه نیازی دارد؟

فوتبال مدرن از مرزوبوم انگلستان سرچشمه گرفته است. در انگلستان قرن ۱۴ تا ۱۹، آخرهفتهها به بازی کردن فوتبال اختص

توسط ATSHNEWS در 1 فروردین 1401
فوتبال مدرن از مرزوبوم انگلستان سرچشمه گرفته است. در انگلستان قرن ۱۴ تا ۱۹، آخرهفتهها به بازی کردن فوتبال اختصاص داشت؛ ولی همین الآن نیز دارد! معهذا بازی بودن فوتبال را نمی اقتدار تصدیق نکرد سخن همین است که فوتبال وجه یا مظهری از عالم متجدد است.5- بازی فوتبال در قرن نوزدهم طرّاحی شد. فوتبال جزء لوازم عالم ما شده است و در گردش چرخ همین عالم سهم و جایگاهی دارد. فوتبال بصورتی که است نمی توانست در دنیا دیر باز وجود داشته باشد چنانکه می توانست در جامعة تازه و در زمان ما نیز وجود نداشته باشد البته اکنون که وجود دارااست در عداد چیزهایی نمیباشد که وجودشان عارضی و زائد است. پس چگونه بگوییم که شغل نیست. تاریخ یک ارگانیسم یک ارگانیسم نیست یا ارگانیسمی سیال و زیاد اهمیت و پیچیده و کثیرالاعضاء است. به قسمی که در صورتی که نباشد گردش امور مختل می شود یا این که در صورتی که می گوئید نیز اکنون ایراد در این گردش پدیدار شده است، می گویم کمبود فوتبال همین خلل را شدت می بخشد. مربی فوتبال: شخصی که فوتبال نقش تربیت و سازماندهی بازیکنان گروه (از لحاظ جسمی و روحی) جهت کامیابی در مسابقات را اخبار فوتبال ساحلی جهان بر عهده دارد. فوتبال صرفاً در آن جهت که ما آن را دوست می داریم وجود ندارد بلکه عالم ما به آن نیاز دارد و عشق و علاقه ما نیز بر اثر همین نیاز شدت پیدا کرده است. احتمالا پیش از آن نیز می توانست به‌وجود آید اما به لحاظ نمی برسد که دانشجویان طراح همین بازی می دانستند یا این که می توانستند حدس بزنند که روزی بازی ابداعی آنها در عین حال یکی از از بازی ها و شغل های اساسی و دوست داستنی و شایع مردم سراسر بر روی زمین شود اکنون خیر تنها فوتبال شایع ترین بازی ورزش در کلیه جای جهان است، قواعد و زبان همین بازی که قواعد و زبان محدودی بود و هنوز نیز چنین هست اکنون در زبان عمومی وارد شده است. اگر تعابیر تا چندی پیش نامأنوس فوتبال، بصرافت طبع به گویش مردمان می آید بدانیم که فوتبال در زندگی مردم جای خویش را گشوده کرده است. وقتی گویش عمومی گویش یک زمینه خاص را می پذیرد می بایست انس و الفتی در میان همین زمینه و قلمرو عام پدید آمده باشد. مجموعه ملی کشورمان 10 فروردین یک دیدار تدارکاتی برابر سوریه داشت و توانست 3-0 حریف را شکست دهد. ولی پس از همین واقعه و محکم شدن باورها نسبت به دراگان اسکوچیچ، نحوه بازخورد عزیزی خادم دارای آتی این مربی، مجموعه ملی را در بلاتکلیفی قرار داد. درصورتیکه از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد اخبار فوتبال نفت و گاز گچساران لطفا از ورقه ما بخواهید.
آخرین مطالب