تفاوت شیر فشارشکن و شیرفلکه تنظیم فشار - آریاکوپلینگ

سادهترین تعریفی که می توان از شیرهای فشارشکن یا pressure relief valves ارائه اعطا کرد همین می باشد که این شیره

توسط ATSHNEWS در 14 اسفند 1400
سادهترین تعریفی که می توان از شیرهای فشارشکن یا pressure relief valves ارائه اعطا کرد همین می باشد که این شیرها به طور اتوماتیک یا این که دستی افزایش فشار مضاعف و متغیر محل ورود را کاهش میدهند وبه فشار اثبات خروجی تبدیل میکنند. شیر فشار شکن آب خنبره نوع 04 2272 عملکردی کاملا اتوماتیک فارغ از نیاز به انرژی خارجی می باشد. هر دو نیرو با هدف خنثی سازی همدیگر وارد عمل می شوند و به علت خواص واکنشی متغیر فنر که متناسب کلیدی تغییرات محل ورود طراحی شده، فشار خروجی به رخ پایدار باقی خواهد ماند. نیروی به وجود آمده از سوی سیال منجر بستن مسیر جریان می شود و نیروی مخالف از سوی فنر گرفته و رغبت به گشوده کردن مسیر جریان دارد. شالوده نحوه فعالیت شیر فشارشکن هیدرولیک اساسی به کار گیری از غلبه نیروی سیال بر پاپت یا ساچمه ای هست که تحت فشار نیروی فنر پشت سر خویش است. شیرهای حساس میزان مرغوب بودن و اصیل این اطمینان را میدهد که در شکل نیاز و مواقع حتمی فعالیت خواهد کرد و عدم به کار گیری از آن کاری احمقانه است. میزان مرغوب بودن مواد نخستین تأثیر متعددی در استمرار و طول قدمت قطعات دارد. این امرو موجب گشته تا به انتخابی پربازده در سیستمهای فعال مهم آب تبدیل شده و میزان متعددی از هدر رفتن سیال خودداری کند. 1- قبل از نصب تمامی شیرهاي سیستم را باز کرده تا هواي داخل سیستم لوله فشار شکن شیر توالت کشی تخلیه شود. شیر فشار شکن بدنه تبارک فنری CS CASE برای کاهش فشار آب سیستم لوله کشی به عمل می رود.با به کار گیری از این نوع شیرهای فشار شکن، می اقتدار از بروز خسارت های ناشی ازبالا رفتن فشارآب در سیستم لوله کشی دوری شیر فشار شکن اتوماتیک نمود. اهمیت در اختیار گرفتن فشار آب داخل سیستم لوله کشی و بکارگیری این شیر فشار شکن ، می قدرت از انفجار لوله ها و فساد آرماتورها جلوگیری نمود. در صورت نصب این شیر، حتی با وجود نوسانات فشار، می اقتدار فشار خروجی جعبه را در همگی طبقات در حد مشخصی تهیه و تنظیم نمود. افت فشار در سیستم لولهکشی آب سیستمهای اطفای حریق مثل اسپرینکلر اطفای حریق و جعبه آتش آدرس و هوزریل، یکی از مشکلات شایع بخصوص در ساختمانهای بلند درجه است.با ارتقا فشار پمپ، در طبقات ذیل ساختمان، فشار سیستم از فشارهای مجاز بالاتر رفته و منجر آسیب به ابزارهای متصل به سیستم لولهکشی آتش آدرس میگردد.
آخرین مطالب