بلکه وکیل باید از عزل خبر دارشود

نماینده قانونی قوه قضاییه؛ همگی اشخاصی که در مرکز ها امور کارشناسان قوه قضاییه و با مشاوره حقوقی پروانه وکالت

توسط ATSHNEWS در 4 فروردین 1401
نماینده قانونی قوه قضاییه؛ همگی اشخاصی که در مرکز ها امور کارشناسان قوه قضاییه و با مشاوره حقوقی پروانه وکالت اخذ کرده باشند وکیل قوه قضاییه گفته می شود که در متن فوق در این باره دعوا و گفت و گو شد و همین حیاتی در ارتباط دارای اجرای ضابطه پنج ساله سوم گسترش اجتماعی به وجود آمد. دوم آنکه نماینده قانونی دادگستری نباشد و سوم آنکه شخص درخواست کننده وکالت اتفاقی حداکثر سه بار در سال و آنهم تنها و تنها برای قوم خود به ترتیبی که در خویش ماده رسمی ذکر شده است، می تواند بصورت اتفاقی وکالت نماید. ۱- مطابق بخش در آغاز تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲، در صورتی که فرد به علت اتهام ارتکاب یک عدد از جرایم سازمان یافته و یا این که جرایم مقابل امنیت داخلی یا این که خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم مورد قضیه بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) قانون دین دادرسی کیفری، ذیل حیث قرار گیرد، «تا یک هفته» پس از آغاز زیر نظر قرار گرفتن قابلیت ملاقات اساسی نماینده قانونی را ندارد. شخص متقاضی وکالت اتفاقی که حیاتی کل شرایط پیش گفته باشد، باید نسبت به دریافت مجوز وکالت اتفاقی اقدام نماید و برای این خواسته باید کلیه ورقه ها و مدارک خویش را به پیوست درخواست کتبی خود، به کانون وکلای دادگستری ساکن در حوزه دادگاهی که با تقوا به رسیدگی به اصل دعوا است، تقدیم نماید و درخواست مجوز وکالت اتفاقی کند که در شکل احراز شرایط فوق الذکر، کانون وکلا نسبت به صدور جواز وکالت اتفاقی برای فرد متقاضی اقدام می نماید. ۶- مطابق ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شده ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲، در جرایم برعلیه امنیت مرزوبوم یا این که در مواردی که پرونده مشتمل بر ورقه ها و داده ها سری و به کلی سری می باشد و رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، نماینده قانونی یا وکلای خویش را از در بین وکلای رسمی دادگستری که آیتم تایید مدیر سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد، گزینش می نمایند. همانطور که در خود تبصره ماده رسمی معلوم است، محدودیت ذکر شده به جهت چندین عنوان اتهامی مختص و فقط به جهت مدت یک هفته پس از تحت لحاظ قرار گرفتن متهم وجود دارااست و پس از آن نماینده قانونی اساس یک دادگستری می تواند سوای انحصار خاصی در همین موارد نیز ورود نماید و به وکالت بپردازد. بدین ترتیب همانطور که در ماده رسمی مذکور مشاهده می نمایید، شخصی که تصمیم دارد بصورت اتفاقی وکالت کند باید بصورت توامان سه شرط را داشته باشد، ابتدا آنکه کلیدی معلومات و علم حقوقی کافی به جهت انجام فرمان وکالت باشد (که برای این مراد داشتن لیسانس حقوق و دستمزد و یا بالاتر از آن می تواند اماره ای مبنی بر داشتن معلومات و علم حقوقی کافی به جهت امر وکالت اتفاقی باشد). درصورتیکه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد وکیل علی اکبری در کرج بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.