انواع روشهای تصفیه فاضلاب

پساب ناشی از شستشوی محوطه ها اساسی جریانهای سیلابی و آب باران که اگرچه در دقایق اولیه فضولات حیوانی و روغن و گ

توسط ATSHNEWS در 1 اسفند 1400
پساب ناشی از شستشوی محوطه ها اساسی جریانهای سیلابی و آب باران که اگرچه در دقایق اولیه فضولات حیوانی و روغن و گریس و آلاینده های دیگر را ملازم دارا‌هستند البته بطور کلی مشکل عمده ای از لحاظ کیفی ساخت نمی کنند و لذا در باز‌نگری روشهای تصفیه فاضلاب عمدتا پسابهای بهداشتی و صنعتی آیتم اعتنا قرار می گیرند. همین پسابها کلیدی فاضلاب بهداشتی گوناگون بوده و عمدتا دوچندان غلیظ و اهمیت آلاینده می باشند و از میان بردن آنان به مراتب ایراد خیس از پسابهای بهداشتی است. کلیدی اعتنا به ويژگيها و مشخصات فاضلابهاي صنعتي و وجود پارامترهاي گسترده تري نسبت به فاضلاب شهري، انتخاب فرآيندهاي تصفيه فاضلاب از ويژگي خاصي برخوردار است.از پارامترهاي با در فاضلابهاي صنعتي وجود ترکيبات رنگي، مواد سنگين و پچيده ، باز آلي بالا و آلايندههاي خطر آفرین و سمي می باشد که نيز به استعمال از فرآيندهاي متعدد به خصوص استفاده از فرآيندهاي شيميايي را در برخي مورد ها اجتناب ناپذير مينمايد. کلیدی توجه به انحصار های تخلیه فاضلاب در خصوص مقدار آمونیاک پساب خروجی، روند بیولوژیکی می تواند به منظور تبدیل آمونیاک به نیترات ( نیتریفیکاسیون یا نیترات سازی ) به کار گرفته شود. 8- تصفیه فاضلاب واحدهای دباغی و چرم سازی و از در میان بردن سولفید، ذرات جامد، ترکیبات کرم. 5- تصفیه فاضلاب کارخانجات کارتن و کاغذسازی و بازگرداندن آب مصرفی به شروع خط تولید اصلی حذف ترکیبات آلی موجود در فاضلاب. در گزینه پسابهای بهداشتی اهمیت دقت به این‌که همین پسابها ویژگیهای تقریبا مشابهی دارند، شیوه همگانی برای تصفیه پساب نیز در جمع یکسان میباشد و تفاوت جزیی در طرز تصفیه، تابع محدودیتها و نیز امکانات و قوانین زیست محیطی یگانه هر مرزوبوم و حوزه‌ است. بخش تصفیه نخستین که عمدتا ته نشینی اول پساب را شامل می شود. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها عمده در گزینه تصفیه فاضلاب نانو فناوری لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.