از تکنولوژی آموزشی به تکنولوژی فکر

احدیان، محمد و همکاران، مقدمات تکنولوژی آموزشی، ص۱۴، تهران، آیینه، ۱۳۷۸، چاپ دهم. تکنولوژی آموزشی، در واقع کاربرد هدفمند اشیا، وسایل و ابزارها، شیوهها و فنون و مدیریت اتفاقات، عملیات و ارتباطات به جهت بالا بردن سطح کیفی روند یاددهی – یادگیری است. تکنولوژی نه فقط در آیتم ترقی فناوری و یا این که بهره وری عمده و کشف طریق ها و فرآیندهای نو میباشد بلکه ما می بایست گزینههای عاقلانه را به آن بیشتر نماییم که برای آینده فناوری سودمند اخبار تکنولوژی ثاب است. اگر چه بهطور مؤثر دیاکسیدکربن را به مولکولهای دیگر صرفا در واکنش به نور فرابنفش تبدیل میکند، آلایش آن با نیتروژن انرژی موردنیاز به جهت انجام همین عمل را کمتر میدهد. حقیقت همین میباشد که گنجایش یادگیری مغز انسان بسیار مضاعف است و بررسیها و مطالعات نشان داده است که انسان در ارتفاع تاریخ تنها از کاهش از قریه درصد بضاعت و گنجایش یادگیری مغز خود به کارگیری کرده هست و بخش عمدهای از این کوتاهی به گردن نظام آموزشوپرورش، مدرسه و استاد است. این تکنولوژی فارغ از شک، خویش یکی از مصادیق تکنولوژی مدرن است که در فراهمآوری فرصتهای رشد ذهن اهمیت تکنولوژی فکر و گسترش تفکر شاید، بزرگترین سهم را داشته باشد. نانو تکنولوژی منتخب از دانش و فناوری در مورد در دست گرفتن و تولید ماده در مقیاس اتمی و مولکولی است. «تکنولوژی آموزشی» مجموعه تدابیری مستند به نتایج پژوهشهای علمی است که به خواسته بهبودبخشی امور آموزشی و ارتقا میزان مرغوب بودن مراحل یاددهی – یادگیری طراحی میشود و به اجرا و ارزشیابی درمیآید. در واقع تفکر و اندیشه و بهرهگیری از گنجایش و توانمندی مغز به جهت تقویت ذهن تولیدگراست که حاصل آن طراحی، اجرا و ارزشیابی تکنولوژی به جهت کاربردی خاص است. یونسکو تحقیق و بسط راچنین تمجید کرده می باشد : هر جور کار منسجم ، خلاق در جهت افزایش سطح علم و معرفت علم اعم از دانش مربوط به انسان ، فرهنگ و تمدن ، جامعه و به کارگیری از همین علم به جهت کاربردهای نو . حیاتی پرورش تفکر و اندیشیدن در نظامهای آموزشوپرورش و ضرورت مهیا نمودن فرصتها و امکانات آن رویش حاصل مطالعات پژوهشی بیشماری است که امروزه بیش از پیش آیتم اعتنا قرار گرفته است. برخلاف تصور رایج و پیروز درباره تکنولوژی به عنوان ابزاری کمکی به جهت فعالیتهای انسانی بسیاری از فیلسوفان اخیر، تکنولوژی را نه وسیلهای برای عمل صرف بلکه دلیلی برای تولید و ایجاد فکر به جهت تصحیح و تغییر‌و تحول فعالیت و وضعیت و وضعیت قلمداد می نمایند و میگویند: هر ابزار تکنولوژی خویش شالوده و مایه فکر تولید و ایجاد تکنولوژی دیگر، تصحیح روش پیشین و پیدایی خلاقیت و ابداع در شکلگیری امور و فعالیتهاست. اگر شما هر نوع سوالی در رابطه با چه جایی و شیوه استفاده از اخبار تکنولوژی روز دنیا دارید، می توانید مهم ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر

آموزش سئو
hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort android rat duşakabin fiyatları fud crypter hack forum instagram beğeni bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesMobil Ödeme BozdurmaMobil Ödeme BozdurmaMobil Ödeme Nakite Çevirmehindi kesimhaneLevitraMobil Ödeme BozdurmaMobil Ödeme BozdurmaVodafone Mobil Ödeme Bozdurma